Kommentarer

Historiska detaljer

Lappskatteland
Länsstyrelsen fastställde gränserna för lappskattelandet 1858 på begäran av Lars Pålsson. Vi kan kanske anta att han var skattelappen som ägde området på 4 kvadratmil.

Kungens befallningshavare kungjorde 1913 att Magnus Johan Larsson och Magnus Johan Fjellström hade rätten till renbete i lappskattelandet Östra Malgomajlandet.