FAMILJ: Grahn


Släktträff i Roseau, Minesota, USA, 2019. (Foto: Ariana Lindqvist) 

Grahn är en släkt som uppstod just i Skog. Jakob Eliasson från Djupdal bosatte sig i byn på 1800-talet och tog sig namnet Grahn. Hans far och bror flyttade längre bort: till USA. Senare flyttade flera Grahnar efter. Därför har de många släktingar där i Minesota.

Resten är spridda över Sverige och några enstaka finns också kvar i Skog. Men ingen här har kvar efternamnet Grahn.

”Grahn-huset” som Jakob Grahn byggde står fortfarande kvar mitt i byn: ett grått timmerhus. Jakob själv fick ett dussin barn med tre kvinnor, så det var en omfattande familj. I mitten av 1900-talet bodde Grahn-släktingar i flera gårdar i skog och Mark.

Värd att nämnas är också Jakobs sista hustru ”mor Emma Grahn”, som hon kallades. Emma var en andlig ledare i bygden. Hennes fromhet och frälsning påverkade många i byn. På Grahn-gården byggdes senare ett kapell för väckelsemöten. När det var utslitet byggdes ännu ett nytt.


Här studerar amerikanska Grahnar sina förfäder under Jakob Grahns yviga polisonger.