Kommentarer

Dammen

En gång hade Skog en badsjö. Eller i alla fall en damm att bada i.

Skogbäcken dämdes upp där bäckravinen var som brantast och djupast. Fallhöjden användes till kraftverket.

Mårten, Harry, Ivan och Sten efter ett dopp i dammen 1940.

Dammen sedd nedströms.

Här är det stolta elverket med byns skönheter poserande framför. Byggarna har stolt bestigit underverket. Byns stolthet. Inte många hade el på den tiden. Man fick lov att göra den själv.

– Fallhöjden var 22 m.
– Det första kraftverket byggdes 1921 men en häftig vårflod förstörde dammen och kraftverksföreningen gick i konkurs.
– En ny förening bildades och en ny damm uppfördes 1922.
– Kraftverket försörjde byn med elström fram till 1949.

Stanley Almqvist