FAMILJ: Nilsson & Kristoffersson

Släkten började i Mark med de första nybyggarna som slog sig ned där 1846. Olof Kristoffersson anlade nybygge i Mark (Nr 2) samtidigt med Erik Persson Sturk (Nr 1). De köpte marken av bönderna i Rönnäs. Det var deras ”utmark” så bosättningen fick namnet Mark.

När man åker in i Mark är en hel rad av gårdarna byggda av Olof Kristofferssons barnbarn.
”Största delen av markborna är ättlingar av Olof Kristoffersson” totalt 10 hushåll med 51 personer i september 1943.


Ett enkelt minnesmärke gjort av stenen som låg utanför den enkla nybyggarkojans dörr. Texten, som nästan blivit osynlig, lyder: Mark 100-årsminne 5/9 1843–1943. Farfars första bro. O.K:s.
Kebbe har ristat den.

Andra minnesvärda familjen är:
”Keschtopsn”, som Kristoffersson blev på byns egen dialekt.
”Kebbe”, som egentligen hette Kristoffer Kristoffersson. Han med kapellen i Skog och Mark. Mer om Kebbe här
Olof Kristoffersson, som var nybyggare i Mark.
Mer om dem senare.

Några av de gårdar som släkten byggde i Mark.
Nu ägs bara en av gårdarna av en släkting.


Bernhard Nilssons hus i Mark.


Huvudfastigheten för Nilsson-familjen i Mark där Nils-Olof Olofsson bodde.Detta är numera sommarhus till ett barnbarn: Lena Markström.


Alex Nilssons hus i Skog.


Kapellet i Mark är också ett hus som släkten lämnat efter sig. 


Den här börsen har en speciell historia kopplad till släkten.
Den ska vi låta Lalle Karlsson berätta. En annan av ättlingarna till Kristoffersson.

Källor: Gamla byar, I 86