Vår i Skog

Solen lyser och vi känner lite vittring av vår. Men än har snön inte rasat av taken. Jo, halva brotaket är snöfritt. 30 mars börjar våren i samisk kalender. Våren är ca 3 månader lång enligt den. Vi hoppas på bättre tider och en brusande snösmältning!

[…]