Mer slöjd i Skog

Den här kåsan gjordes av Karl Åslund, född i Skog. Han var en mycket skicklig slöjdare och det syns ju.

[…]