Valborg

Skog och Marks majbrasa tändes på Ronny Tellbros lägda, mitt i Skog. Efter ett par års firande med en liten eld vid Föreningshuset är ordningen återställd. Byarna genererar tillräckligt med brännbart material för en rejäl eld.

[…]