Kulturlivet

Kultur lär betyda odling. Och det ägnar vi oss åt på gården – både i jorden och den andliga odlingen.

[…]

Snedsteg

Vår trappa har länge lidit av snedsteg. Eftersom förstukvisten kallas bro i våra trakter är jag lite osäker på om själva trappan kan kallas för bro eller bara är trappan till bron?

[…]

Frostfritt

Tumregeln här i Vilhelmina är att inte plantera före 10 juni. Annars riskerar man att frosten tar växterna. I år har sommaren varit ovanligt kall, så det var säkrast att vänta till efter midsommar.

[…]

Midsommarchock

Denna kvällstidnings-chock är mer befogad än de flesta! Efter en extremt kall och sen vår badar plötsligt norra Sverige i sol och värme precis till midsommar. Bara midsommarblommorna saknas.

[…]