Investeringar i Skog

Numera är det ju kineser som sitter på pengarna. Som en förberedelse för investerarna har jag översatt Skog och Mark till kinesiska. Det är lätt att förstå vad tecknen betyder. Skogen är två granar och marken är uppstyckad i ängar.

Det är bara att satsa. Kom igen!

Fler investeringar i Skog och Mark!

[…]