Norrlands gräns

Norrland definieras av sörlänningarna som ett område med problem och brister – vid behov, lite efter behag. Därför är Norrlands gräns mot övriga Sverige flyttbar eller flytande.

Någon sanning finns inte. Men närmast sanningen är att det finns flera olika gränser mot södra Sverige.


1 Den administrativa

BRISTER: Här är folk sjuka, lata och oförmögna att föröka sig. Norrland är den del av Sverige som behöver "reionalpolitiskt stöd" och EU-pengar.

Politiker brukar anse att Norrland består av de fem nordligaste länen:  
 - Gävleborgs län
 - Västernorrland
 - Jämtlands län
 - Västerbottens län
 - Norrbottens län

2 Den topografiska
BRISTER: Här saknas vidsträckta fält och det står en massa berg i vägen överallt.

Norrlandsterrängen är bergig och kuperad. Södra Sverige är plattare.
En topografi sk gränslinje, sträcker sig från norra Bohuslän över "Mellansverige" upp till Sundsvall.

3 Dalälven – den naturliga
BRISTER: Sådana omistliga saker som ekar och kräftor finns inte norr om Dalälven. Norr om den tar skogen vid och jorden duger inte till odling.

En norrlänning som hör "trädgränsen" tänker på fjällen där björkskogen övergår i kalfjäll. Men söderut i Sverige och EU kan man mena där ekarna upphör att växa vilt.

Den här gränsen har till ock med ett latinsk namn: Limes Norrlandicus.

3b Dalälven – den kulturella
BRISTER: Här saknas slott, herresäten och adelsmän. Dessutom flyttar man ihop utan att gifta sig och röstar rött. Det är ju kulturskymning.

De kulturella skillnaderna mellan Norrland och södra Sverige har de svårare att hitta. Men de sörlänningar som för statistik säger att fler är sambo i Norrland, fler är sjukskrivna, fler röstar socialistiskt, men att det på det hela taget inte är så många i Norrland. Förklaringen till skillnaderna anges ofta vara kulturella.

Även en sörlänning borde kunna se att Norrland inte är enhetligt. En inte helt blind expert skulle kunna lägga märke till de färggranna samedräkter som ibland syns i geografin. Eller lägga märke till norrbottningarna som talar finska – eller varför inte konstatera att malmfält och nybyggarland är olika kulturer?

Men det blir väl för komplicerat? Det är lättare att låtsas som om Norrland är ett område med enhetlig kultur och enhetligt språk och värderingar.

KÄLLA: Lars-Erik Borgegård, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet


Guidens startsida